Βιογραφικό

Ο Ανδρέας γνώρισε το Lindy Hop το 2013 στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τον Ελεύθερο

Κοινωνικό Χώρο " Σχολείο " και το αγάπησε τόσο που το έβαλε στόχο ζωής να μεταδόσει

το "μικρόβιο" του χορού αυτού σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο!

Από το 2015 ξεκίνησε να διδάσκει πρώτα τοπικά στη σκηνή της Θεσσαλονίκης και

ύστερα και στο εξωτερικό, στο St. Gallen της Ελβετίας. Παράλληλα άρχισε να ταξιδεύει

και να συμμετέχει σε διεθνή φεστιβάλ, εμπλουτίζοντας τις χορευτικές γνώσεις του και να

διακρίνεται σε πληθώρα διαγωνισμών!

Χαρακτηριστικό του είναι το πλατύ του χαμόγελο, η ενέργεια που έχει στις πίστες χορού

και οι αγκαλιές του!