Τώρα περισσότερο από ποτέ...

We had some fun as a "warmup" class with our performers this week - the new, soundproof curtain that divides our two new rooms inspired us!

(Pitty some of our performers were missing)
 

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ:
All Videos